לנציג שירות חייגו: 073-7684678

כל פתרונות התקשורת

מהחברות המובילות במקום אחד!

הטבות חבילות התקשורת ניתנות על ידי חברה חיצונית

לקבלת ההטבה ניתן להשאיר פרטים או להתקשר לטלפון 073-7684678

מודגש כי עמיתים שיתקשרו ישירות לחברות התקשורת לא יוכלו ליהנות מההטבות דרכן.

לחץ על הקטגוריה המבוקשת

לנציג שירות חייגו: 073-7684678

כל פתרונות התקשורת

מהחברות המובילות במקום אחד!

הטבות חבילות התקשורת ניתנות על ידי חברה חיצונית

לקבלת ההטבה ניתן להשאיר פרטים או להתקשר לטלפון 073-7684678

מודגש כי עמיתים שיתקשרו ישירות לחברות התקשורת לא יוכלו ליהנות מההטבות דרכן.

לחץ על הקטגוריה המבוקשת